1. Shree Rama Charanam Shree Rama Charanam Shree Rama Charanam Bhajey Shree Rama Charanam Shree Rama Charanam Shree Rama Charanam Bhajey Vaidehi Raamam Vaikuntha Raamam Bhopaala Choodaamani Atmaabhi Raamam, Prabhu Sai Raamam Shree Rama Charanam Bhajey
  2. (Worship the Lotus feet of Lord Rama Shree Krishna and Sai Rama)