1. Bhajo Mana Bhajo Rama Ram Rama Ram Shree Rama Ram Bhajo Mana Bhajo Rama Ram Bhajo Bhajo Mana Baba Naam Bhajo Bhajo Sathya Sai Ram Rama Rama Rama Ram Shree Rama Rama Rama Ram
  2. (Let your mind worship Rama in song; Rama glorious Lord; Sing the glory of Rama Let your mind worship the name of our Lord Baba; Sing the glory of Sathya Sai who is Rama; Rama the glorious Lord)