1. Jaya Jaya Rama Jaanaki Rama Raghukula Bhooshana Raja Rama Jaya Jaya Rama Jaanaki Rama Thaapasa Bhanjana Thaaraka Naama Daanava Bhanjana Kodanda Rama
  2. (Victory to Rama and Seetha, Rama, the jewel of the Raghu Dynasty; the delight of ascetics, whose name bestows salvation. He is the destroyer of demons with his bow Kodanda.)