1. Jayathu Jayathu Rama Janani Jaanaki Rama Janam Maran Bhava Klesha Vinaashaka Raghupati Seetha Rama Rama Ramethi Rama
  2. (Victory to Lord Rama, destroyer of fear of birth and death, the Lord of Seetha and the pride of Raghu dynasty)