1. Raghupathi Raaghava Raaja Ram Patheetha Paavana Seetha Ram Seetha Ram Seetha Ram Bhaj Pyare Thoo Seetha Ram Raghupathi Raghava Raaja Ram Patheetha Paavana Seetha Ram Eshwara Allah Therey Naam Sabko Sanmati Dey Bhagawaan Raghupathi Raaghava Raaja Ram Patheetha Paavana Seetha Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Seetha Ram Ram Ram
  2. (Lord born into the Raghu clan, King Ram, Saviour of the fallen, Lord of Seetha Glory to Rama, Glory to Sai Rama!)