1. Rama Krishna Bolo Krishna Rama Bol Keshava Madhava Govinda Bol (2) Rama Krishna Bolo Krishna Rama Bol Shiva Shiva Shankara Shirdi Sai Bol Hara hara Shankara Sathya Sai Bol Partheeshwara Sai Shankara
  2. (Chant the names of Rama, Krishna, Keshava, Madhava and Govinda. Chant the names of Sirdi Sai, Shiva and Shankara. Chant the names of the Lord of Puttaparthi) krishna