1. Nara Hari Roopa Narayana Sathya Swaroopa Narayana Parthi Pureeshwara Narayana Paapa Vimochana Narayana Narayana Sai Narayana Narayana Veda Paarayana (Hari) Narayana Sai Narayana
  2. (You have taken a human form, Narayana. You are Truth Absolute, Narayana. You reside in Parthi as Narayana. You take away our sins, Narayana, Sai Narayana. The Vedas proclaim You as Narayana, Sai Narayana)