1. Saguna Manohara Sai Sundara Nirguna Swaroopa Sarva Charaachara Vishwa Swaroopa Nirakaara Roopa Thriguna Swaroopa Omkaara Roopa (2x)
  2. (O Lord Sai, though formless and all pervading, You have assumed a beautiful and enchanting limited form with attributes. The entire creation is your form.)