1. Shirdi Sai Bhajana Karo Sathya Sai Bhajana Karo Prema Sai Bhajana Karo Shirdi Sai Bhajana Karo Prema Sai Bhajana Karo Narayana Bhajana Karo
  2. (Worship Shirdi Sai, Prema Sai and Narayana, God incarnate in songs)