1. Dayaa Karo Bhagawan Krupaa Karo Bhagawan Bhagawan Bhagawan Hey Sainaatha Bhagawan Hey Krupanidhe Bhagawan
  2. (Hey Lord, have mercy; Hey Lord, have compassion; Hey Lord Sainatha, the compassionate One!)