1. ram: hr s:aI k\N: hr s:v: D:m: e)y: s:aI hr All:ah I:r s:aI hr n:an:k y:S: b:ع hr z::ra\X m:hav:ir s:aI hr s:v: D:m: e)y: s:aI hr ram: hr s:aI k\N: hr (4)
  2. (Chant the name of Rama, Sai Krishna. Recite the name of Sai who is the lover of all faiths. Lord Sai is none other than Allah, Nanak, Buddha, Jesus, Zorashtra, Mahaveera)