1. Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara Shiva Shambho Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Shiva Shambho Hara Shambho Shambho Shankara Saayeesha Trishoola Dhaari Trinethra Dhaari
  2. (This is a namaavali or a string of Shiva's names.)