1. Hey Parmeshwar Deena Dayaala Dayaa Sindhoo Sayeesha Krupala Hey Parmeshwar Deena Dayaala Dayaa Sindhoo Sayeesha Krupala
  2. (O Lord Shiva, Divine Lord Sai ! Thou art the ocean of kindess and mercy.)