1. Pranamaami Shivam Shiva Kalpa Tharum Samba Shiva, Samba Shiva Mahaadeva Samba Shiva Pranamaami Shivam Shiva Kalpa Tarum Shiva Shambho Shiva (2X) Hara Hara Hara Hara Samba Shiva Pranamaami Shivam Shiva Kalpa Tarum (3X) Shambho Shiva Bhola Shiva / Sada Shiva Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Shiva (3X) Shiva Shiva Shambho Hara Hara Mahaadeva (2X) Hara Hara Mahaadeva / Sai Baba Mahaadeva
  2. (I bow to Lord Shiva, Auspiciousness Himself, Grantor of all wishes. He is the celestial wish-fulfilling tree. Glory to our Lord Shiva and Divine Mother, O Great God Shiva and Divine Mother! Shiva, You are the Bestower of all goodness Glory to our Lord Shiva and Divine Mother! Hail Shiva, eternal Shiva, Fount of all goodness! Glory to our Lord Shiva and Divine Mother, Praise to our Great God Shiva! Sai Baba, Supreme Lord!)